Välkommen till Evo Human Consulting

Min passion är att få människor att växa. Mitt namn är Pia Nurro.

Många tror att kompetensutveckling är detsamma som utbildning. Hos mig innebär det att utveckla och höja den befintliga potentialen, att ta ett steg framåt. Detta ger effektivitet och större lönsamhet hos såväl individ som organisation.

Vad skulle det innebära för dig om du var 10 % starkare? Vad skulle det innebära för dig om du var 10 % säkrare i dina beslut? Vad skulle det innebära för dig om du ditt företag blev 10 % tydligare? 10 % är ingen hög siffra, men den gör skillnad och om du lägger ihop siffrorna blir det mycket. Tillsammans skapar vi Evolution